PASQUA
L'Abbruzze me, pure se s'ha cagnate,
ha 'rmaste 'n po' all'antiche, pupulare,
mantè li feste ca ci ha sempre state
come nu patrimonie acculturale.

Tradizzjune prufan e religgiose
l'artruve tale e quale a li pajse
dov'ognune s'impegn'a fà caccose
dentr'a la case oppure pe' la cchjise

E quand'è Pasque, a lu Giuviddì Sante,
vanne 'n gire pe' ville e pe' campagne
li "Passiunirje" che cantene "lu piante",
e lu ddù bbotte je serve d'accumpagne.

Li Sipulcre dapù si fà la sere
quande di Criste abbije li sufferenze;
se tu ci vì, ci truve la manjire
di fà scioje qualunque resistenze:

ti fà pinzà che alloche stà Gesù
vinut'a libberà da li piccate
cullù, chillì, chill'atre e pure tu:
la morta su', lu core ci ha 'rlavate.

Lu Vinirdì ci stà pu' la Passione
e la sere lu popole va appresse
a Criste Morte, nghe la prucissjone
ch'è sempre quelle; jè sempre la stesse:

l'accumpagne 'na musica strazziante
mentre ti passe 'nnanze piane piane
le cungrehe ca'ntònene li cante
cupirte nghe cappucce e nghe suttane.

E pu' arrive li firre di turture,
pinze, martille, chiuve, fruste e mazze,
li Rumane nghe tutte li bardature
fatte de lance, d'elme e de curazze.

Ogni femmene te' nu vele nere
coma l'Addulurate tutt'a lutte.
e ognune passe nghe 'n mane nu cere
ca fà sembrà li facce cchiù distrutte.

E li prighiere s'alterne nghe li cante.
Ecche la Croce, la canne nghe la spugne,
la lance che l'ha firite a lu fianche
e appresse la curone nghe li spine.

All'uteme pu' arrive Criste morte
allungate e cuperte da nu vele:
lu sense che t'alasce è ccusci forte
ca sole se ci stì pruve addavere.

Ci stà 'na suggestione generale,
'na sensazzione ca t'acchiappe dentre,
'na cummuzzione ca nen ce sta 'guale
e che dritte a lu core ti fà centre.

I' 'nvitesse a vini' quille c'arcorre
A li filusufije 'stremorientale,
quille che mo' a lu monne ni' jè 'na morre
ca nen te' pace 'n pette e campe male,

pecchè, se si truvasse la manijre
de fajele passà 'stu rite 'nnanze,
lu piante je duventesse 'na prighjere
e lu dulore 'na forte speranze.

Pu' m'arvè 'n mente cert'usanze strane
ca forse mo' nen s'aritrove cchiù,
usanze de nu tempe ormai luntane,
lu tempe belle de la giuventù.

Giuveddì Sante, pe' l'espiazzijone
de li piccate ci ste' li lupine:
se n'aveva magnà pe' devuzzijone
sacchitte 'n carta paije pijne pijne.

A mezzejurne di Sabbete Sante
ogni cchijse sciujeve li campane:
finive lu diggiune e tutte quante
ci sciacquavame l'ucchje a la funtane,

pecchè l'ucchje accuscì nen s'ammaleve.
Subbete appresse ce steve l'usanze
c'ognune 'n terre pu' s'arruciuleve
cuscì chell'anne ni jè dulè la panze.

E la sere dapù s'apparecchieve
la tavule pe' fà la culazzijone
di Pasque: la matine se pregheve,
e dapù se magneve nu fiadone,

la pizze, 'n'ovallesse e 'na sacicce.
E pu' ci steve ovunque chell'usanze
de preparà pe' tutte li bardisce
li pupe e li cavalle che a la panze

purteve 'n'ove come guarnizzione.
Chi sa se ancore 'stu "Sante Sdijune"
ci stà chi li fà cchiù pe' divuzzijone!?
I' penze c'orama' ne fà niscijune!

"Lu magnà a Pasque jè sempre benedette
e ti prutegge da li malatije"
lu popele credeve a chistu dette
e se deve da fà coma puteje

nghe ravijule arpijne de recotte,
li maccarune nghe lu carrature,
brode, cicorije, pizze e le pallotte.
Li cunturne nghe tutte li virdure

accumpagneve la carne d'agnelle:
li custatelle fritte o a la brace,
la ciaccia cotte nghe la callarelle,
lu spizzatine fatte a ov'e cace.

Ecche! Pasque vo' dì serenità!
E nghe Gesù ognune ha da risorge
a 'na vite cchiù pijene di bontà:
d'esse cchiù Sante ognune s'ha d'accorge.

E mill' augurje di tranquillità
e di pace vi facce car'amice!
Che Ddije ve pozza sempr' accumpagnà,
pecché… sol'accusci si sta felice.