LA DUMENICHE DE LE PALME
Proprij' uje ha state, ddumila anne fa,
c'ha successe `na cose strabbigliante,
pecché pe' nu' s' ha pùte realizzà
la prufezzije `ddavere cchiù `mpurtante :

lu `Nvijate di Ddije pe' tutte l'ummene,
Lu Messije, che va `n mezz'a lu popole,
ma senza sfarze o riccarije d'immaggene,
senza carrozze, ma a cavalle sole

de n'asene truvate pe' la strade,
( la Fuori-serie de li puvirille)
pe' selle `nu mantelle abbirrutate,
e la ggente là attorne a mille a mille

ca strilleve, piagneve o Le chiameve:
" Maestre, pe' pietà, Te preghe, aiuteme!"
E Criste l'arguardeve e j surrideve
e cusci ognune n' si sintè cchiù l'uteme,

ma stenneve perfine lu mantelle
o jeve a coje la palma nghe la live
pe' fà `n terre ccuscì `na passarelle
ddo' Ggesù sopr'all'asene trasive.

N' ha vinute pe' fà guerre e conquiste,
ma a purtà pace e ricuncigliazzione
a tutte quinte e specie a li cchiù triste
però dispuste a duventà cchiù bbone.

Ma, quille che strilleve "Mio Signore!",
dapù ha scappate oppure l'ha negate,
n'avetre l'ha tradite pe' `n po' d'ore
e puche ha `rmaste quille c'ha rischiate.

Sci, Ddumila anne fa ere `stu jurne !
E Criste arpasse affianche a tutte quente
pe'sta' nghe te, nghe me, nghe vvu' qua `tturne:
vo' `ntrá dentr'a lu core de la ggente.

Te' `rposte per ognune un grand'Amore!
N' aguarde a razze, cundizzijune o fede,
Ja'mporte che ci tj' dentr'a lu core:
se è bbone o è malamente Esse le vede.

E a nu' l'amore dentre nen ci amanche:
ce l'ha date suffrenne mille pene ,
e ci'ha `nzignate : "Aguarde a chi tj' affianche
e dije : Pace, fratè', te vujje bbene ! "