LU BAR MIDAS
Quasi a lu centre di vjale Pepe
proprie là 'nnanze a lu stadi' Adriateche,
'nascoste da li pjne e da 'na sepe
ce sta nu bar de 'na famije simpatiche

di Spultore. Qua'rrive tanta ggente:
quille del Lunedì pe' lu mercate,
chi accumpagne li fjie all'allenamente
e chi pe' le partite ha prentitate.

Te' nu café chi jé `na sciccarje,
pizzette e alice o nghe la pummadore,
li mije panine de tutta la vije
e tutte cose c' ardicrije lu core.

Stu bar tene nu nome 'n po' frastire,
" Midas " si chiame e proprie n'se capisce
ddò scite, a ecche dentre a 'stu quartjre
ca sole di fubballe si nutrisce.

E sci, pecchè la sere a qua d'avante
s'artrovene ariunite spicialiste
di pallone, e 'nsieme tutte quante
fanne lu resoconte de la liste

di pristite, d'acquiste e di cissjòne,
di quante l'arbitragge ci ha custate,
di chilu segnaligne 'n po' cujone
c'a fà la sbandjrate s'ha sbajate;

oppure chelu cagne a la riprese
ca jave fatte sci, ma non nghj une
ca s'avè fatte male e stave tese
da n'azzeccà nu passagge a nisciune;

"È chiare, è il centrocampe che ci manche!
Nen ce stà une ca passe la palle
bbone! Pare ca stanne tutte stanche
d'archiamà lu purtjre sempre a balle.

"Vu' nen capite njnte !" fà Paolone
"pe' me sete 'na masse di cincjare
ca se crede l'esperte del pallone
mentre mò ve li diche chiare chiare:

qua li cose li sape sole une:
Jè… ca m' informe prime di parlà :
lu Prisidente nnj cacce li miliune
e nghe ssa squadre vo' sol' ncassà!"

"Paolo" fà Nicole "Ji' 'n te capisce!
che je vu' dice mo' a lu prisidente
ca t'ha fatte 'na squadre lisce lisce
ca 'nté manghe nu careche pendente'?"

" No" fà Giuvanne " avete tutte torte!
N'è lu vere ca lu Piscare ha fuse
e che li jucature è genta morte:
invece jè nu complesse pronte all'use!

E pu' l'allenatore ci capisce
e fà li furmazziune ch'è azzeccate;
e di fatte le cose vanne lisce
fina mò, da quande ha cumenzate."

"Brave, bene, è cusci che se parle"
fà allore Gianne dette Ciavetù
"vu parlete pe' rode gni li tarle
ma v'avet' a stà zitte a lu dapù".

" Stete calme" fà Marche " Je stenghe 'n mezze
pecchè cacche jucatore è pure bbone,
cacchedun'atre jè 'na pera mezze,
pecciò ci avessa stà cacche tampone."

"Si, c'è del vero in quello che voi dite"
fà Pier Paole, e tutte stanne zitte
"Ma non vi posso dire se chiedete.
Parlerò se le cose saran dette! !"

Di là, 'na nzije scustate ce stà une
ca ogni tante storce 'n po' la vocche,
pecchè nen sta d'accorde nghe nisciune
sopr'a ogni argumente che se tocche:

si tratte di Maurizzje dette "Angela"
che sta sempre 'nfurmate come "Piere"
e lu core jù 'n pette je se gele
s'j pare de sentè cose non vere.

Cchiù llà, serie, distante, 'n po' sugnante
stà Rocco Tine e pens'a la "manioche":
Brazil nghe! sole e femmen' eccitante
ca fà vibbrà pure il calcio Carioche.

Lu cchiù 'nfurmate certe nen ce manche:
tene nu filling fisse nghe `Nternette;
di guardà lu telefone 'n si stanche
pe' tutte le nutizje che ce mette

de lu mercate che le squadre fanne,
de quanta coste ogni jucatore,
de tutte li quatrine che je danne,
ca si ci pinze fà fermà lu core.

"Avaste mò" fà Giulie "Stete zitte!
Tecnicamente, tutte se po'ddì:
ma pe' fà ca lu sogne armane ritte
a tutte sempre avema fa sintì

"Forza Pescara" tutte quinte assieme;
ca ci po' stà squadrune 'n serie A
ma nu dentr'a lu core che teneme?
Sole Pescare ca ci fà sugnà!!!!"

E cuntinue accuscì pe' l'ore e mezze
ca steme fore annanze a lu Midàs:
c'è chi palle pulite e chi cchiù zezze
e chi appicce cchiù. foche e pompe gas.

So' tutte amice e tifane Pescare
25 ogni sere davante a chilu Bar.
E.....Coverciane li si' che te pare ?
de lu fubballe??? …. La scole elementare!!!!!!!