ADAME E EVA
Lu Patraterne ha dette : " Facce Adame !"
Pu' ha 'mpastate la terre e là pe' là
l'abbirrutate come nu salame,
ci ha 'ttaccate la cocce pe' penzà,
ddu' vracce nghe li mane, e pu li cosse
nghe li pide pe' falle caminà.
J'ha suffiate 'n 'mbacce e nghe ddu’ mosse
l'alzate e ha dette : "Mò, 'bbij a campa !"
E Adame va: nu jurne pe' di qua,
si fa lu stesse gire cente vote,
serie e mute, pu' cagne pe' dillà,
camine sole e manghe cchiù s'arvote.
Passe lu tempe e sta sempre cchiù triste
'stu poverome, e a Ddije abbij' a fa pene,
fine a quande ha dicise: " Mbè, so' viste!
‘Na cumpagne è ore ca je deme!"
E cuscì l'ha chiamate, l'addurmite,
j'ha tote 'na custate, l'ampastate,
con attenzione appresse l'ha sculpite,
ha fatte Eve e je l'ha 'ccumpagnate.
E Adame quelle ca teneve prime
l'ha tenuta spartì a metà nghe Eve,
pecchè chella cumpagne ere sublime,
e pu'.... lu Patreterne le vuleve.
V'ammaginete Adame abituate
nghe li scimmie a scagnà cacche parole
quande vide ca je stev'azzeccate
chela grazie di Ddije pe' esse sole?
Nghe li sguarde ha 'bbijate la fusione:
chellè ha surrise e....cuscì l'ha fricate,
cullù ha fatte gna fusse nu pavone:
ha 'bbuttate lu pette e l'ha fissate.
L'identità di Adame ere maschile:
'ngignose e musculose, nghe la forze
p'arrangiarse a zappà nghe nu badile,
ma assaje gintile sott'a chella scorze.
Femminile l'identità di Eve:
si pijò la furbizzje e la dulcezze,
l'intuite, specie quande surrideve,
nghe l'emotività e la tenerezze.
Differenze che so' forze distinte
ma certamente nen so' contrapposte:
c'è bisogne d'usarle tutte quinte
pe' tira 'nnanze sempre, senza soste.
Ognune de le parte ha da cercà
d'arisvijà dentra chell'atra parte
quelle che mò s'ha jite a 'nnascunnà:
sole accuscì si po' vince la morte.
L'ommene cerche, da che monne è monne,
'na femmene pe' farse arcunsulà;
la femmene se guarde tonne tonne
e cape n'ommene pe se fa rscallà!
'Sti ddu' metà che pare scumpagnate,
ma senza l'atre nen ce ponne sta',
pare spesse ca s'hanne alluntanate
ma l'Amore...... l'ariesce a 'rcumpattà.