Vola, vola, vola

youtube

Vulesse fà ‘rvenì pe' n'ora sola
lu tempe belle de la cundendezze,
quande pazzijavam'a "vola vola"
e ti cuprè di vasce  e di carezze.

E vola, vola, vola,  vola
e vola lu pavone,
si tiè lu core bbone
mo fammece arpruvà.

‘Na vote pe' spegnà lu fazzulette,
so' state cundannate di vasciarte.
Tu ti sci fatte rosce e mi sci dette
di ‘nginucchiarme prima e d'abbracciarte.

E vola, vola, vola, vola
e vola lu gallinacce,
mo si mi guarde ‘n facce
mi pare di sugnà.

Come li fiure nasce a primavere,
l'ammore nasce da la citilanze.
Marì, si mi vu bbene accome  jere,
né mi luvà stù sogne e sta speranze.

E vola, vola, vola, vola
e vola lu cardille,
nu vasce a pizzichille
ne mi le può negà.

Nà vota 'r'na pupuccia capricciosa,
purtive trecci appese e lu fruntine,
mo ti si fatte serie e vruvignose,
ma ss'ucchie me turmente e me trascine.

E vola, vola, vola, vola
e vola la ciaramelle,
pe' n'ora cuscì belle
m' ulesse sprufunnà.