POVER' A CCHI NEN TE' LI GUANTE!...

Facé' nu fredde chène mè' sintute,
mine' la neve da la ser' avante,
na neva fitta fitte, e nu trimute
di vente, veramente frizzicante.

La ggenta, friddulosa, muta mute
passeve, pe li strède, accant' accante.
Nu sciùvile, nu gride e na cadute
rumpeve lu silenzie 'ntante 'ntante.

Nu ggiuvinott' allegre e spinzierète
struscènnese li mène camineve cupèrte
fin' all' uocchie. A na vutète

zi sent' a ddì! da une che passeve
nghe ddu' guantune, scàviz' e straccète:
- Pòver' a cchi n'te' li guante, nghe la neve!..