CÒCCHE LI CACCE ?

Don Pietre e Don Crisòste, du' vicchiitte
amici, e du' signuri dicadute,
'stev' a passegge siempre stritte stritte
arraggiunènne forte o gni du' mute,
siconde gna c-i-arsteve nghe la lune;
pirò nen saluteve mè' nisciune.

Don Pietre jeve sorde gni lu mure,
Crisòste n'ci videve, puvirette ;
ugnun' avé' pe ll' atre tanta cure
e tant' attinzïone e tant' affette
da fè 'rruscì pe ffine li fratielle,
che tante vòt' arcorr' a li curtielle.

E jjeve pe li chiese e fore porte
dicènnese li cose che sapeve,
cuntienti quèse de la trista sorte
che 'n tant' amore stritti li tineve:
siempr' abbraccette, une all' atre unite,
passé' lu rimanente di la vite.

Nu juorne, entra na chiese, mo nen sacce
addò', nen m' aricorde veramente
Crisòste dice : - Piè', cócche li cacce?
- Uh, none mo, ca zi vede la ggente !...
torn' a ddi', da farti meravijje,
Rusarie, Patirnuostre e 'Vemmarijje.

Lu Sacristène, furbe, ch' avé' 'ntese
tre quattre vòte stu discorse, pènze
- Scummette ca sti viecchi entra la chiese
vo' farme cacche brutta ricumpènze.
E z' annasconne arret' all' avitère,
sicure di scuprì li du' cumpère.

Appene che la chiese z'ha sfullète,
(Don Pietre sigué' tutti, a una une)
z' arvote a Don Crisòste appannichète
- Càccele mo, ca n'zi vede nisciune !
E ll'atre cacce, da lu soprattutte,
du' pagnuttun' arpiene di prisutte.