È NÙVELE E PUZZE DI CHÈSCE

Giuseppe di la Volpe avé' fissète
di jj' 'lla fier' a Sante Pantalone,
ma pruoppie la viggilie c-i-avé' stète
tirrìcini, sillustre e n' acquazzone

cuscì che l' avé' tutte scuncirtète.
La notte chième Rocche, lu harzone:
- Affàcciti nu ccone s' arschiarète,
sinnò, dumène, arsteme pe Urtone.

Ma Rocche, 'ndundulite da lu sònne,
cuntènte s' armané', chiù di nu vèsce,
arèpe, huarde e gride la sintènze:

- Oh, pe Sanzone e tutte li chilonne,
è nùvele, patrò, e puzze di chèsce!...
Avé' huardète dentr' a la cridènze !